شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

موزه ها، کتابخانه ها ، گالری ها و سایر انستیتوها

موزه ها، کتابخانه ها ، گالری ها و سایر انستیتوها

  • رطوبت گیرها
  • کیسه های حاوی رطوبت گیر

چنین به نظر میرسد که نسل امروز تا حد زیادی مسئولیت خویش را در قبال نسلهای آینده فراموش کرده است.زیرا که همواره در کتابخانه ها وموزه ها مشکل عدم وجود روشی مناسب وعلمی برای حفاظت از اسناد، کتابها ،آثار قدیمی وباستانی وارزشمند وجود دارد از آنجا که بررسی های طولانی، کوشش های پرارج و هزینه های زیادی صرف اکتشاف و گردآوری مجموعه های مختلف گردیده است، پس لازم به نظر میآید که کوششی در خور نیز صرف محافظت و نگهداری از این مجموعه ها در مقابل خسارات احتمالی صرف گردد و شرایطی ایجاد شود تا این مجموعه های گرانبها و آثار هنری با ارزش از اثرات سوء عوامل مخرب و خصوصاً رطوبت هوا محافظت گردد.

دو عامل محیطی رطوبت ودمای محیط اثرات تعیین کننده ای بر پایداری و استحکام اشیا تاریخی یا آثار هنری دارند. با کنترل دما ورطوبت می توان از تخریب تدریجی اشیا جلوگیری نمود. ماده سیلیکاژل نه تنها باعث از بین بردن رطوبت مزاحم در صنایع مختلف می شود بلکه با نگهداری رطوبت نسبی در سطح پایین، عواقب جبران ناپذیرناشی از رطوبت بالا مانند “رشد کپک ها” را از بین می برد.