شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

لانه حیوانات خانگی

لانه حیوانات خانگی

  • رطوبت گیرها

بستر حیوانات مکان مناسبی برای رشد باکتری ها می باشد و نظافت روزانه لانه آنها الزامی است. امروزه، با توجه به غیرسمی بودن سیلیکاژل یکی از کاربردهای آن، استفاده در لانه حیوانات بمنظور جذب رطوبت ناشی از فضولات آنها می باشد. با جذب این رطوبت علاوه بر کاهش بوی تند فضولات میزان پس مانده آنها نیز بطور معمول 8% کاهش یافته و نیاز به نظافت روزانه نیست.

با استفاده از سیلیکاژل و با پرداخت هزینه ای اندک، آرامش را برای خود و حیوانات خانگی تان به ارمغان آورید.