شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی
  • رطوبت گیرها
  • کارت های شاخص رطوبت

تصفیه روغن ها یک روش کاملاً تخصصی است. شرکت تحقیقاتی سیلیکاژل درخشان با تمامی پالایشگاه ها در ایران ارتباط نزدیک داشته و با آنها جهت یافتن مناسب ترین فرمول کاتالیست برای نیاز های در حال تغییرشان همکاری می نماید.

شرکت تحقیقاتی سیلیکاژل درخشان تولید کننده کاتالیست مناسب برای ارتقاء روغن های سنگین و همچنین حذف ناخالصی هایی همچون نیتروژن، سولفور و فلزات سنگین می باشد.

محصولات شرکت تحقیقاتی سیلیکاژل درخشان در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بعنوان کاتالیست و کریر مورد استفاده واقع می شود.