شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

صنایع ساختمان

صنایع ساختمان

صنایع ساختمان

در این صنعت از رطوبت گیرها بصورت پودر جهت جذب رطوبت از بتون و همچنین استحکام بخشیدن به آن استفاده می شود .علاوه بر این ازگرانول های رطوبت گیر در شیشه های دو جداره و سه جداره با مش 12- 8 ( مخصوص اسپیسرهای 14 – 10 ) و مش 18 – 12 ( مخصوص اسپیسرهای 10 – 6 ) استفاده می گردد.

چطور رطوبت مابین شیشه های پنجره ایجاد می شود ؟

غالباً این نوع شیشه ها در زمان حمل و نقل ، نصب و نشست ساختمان پس از ساخت دست خوش مشکلات ناشی از رطوبت می شوند . البته بیشترین میزان صدمه روی شیشه این پنجره ها توسط تغییرات درجه حرارت ناشی از تابش خورشید اتفاق می افتد. گرمای خورشید سبب فعال شدن مولکولهای هوا در بین شیشه ها می شود که همین امر سبب وارد آمدن فشار روی درزگیرهای شیشه می گردد به همین دلیل است که اکثر پنچری های شیشه ( پنچری شیشه یعنی نفوذ هوا به داخل فضای دو و یا سه شیشه در اثر صدمه دیدن درزگیرها) در قسمت جنوبی یک ساختمان اتفاق می افتد.

چطور تولید کنندگان شیشه می توانند از تشکیل رطوبت در پنجره ها جلوگیری نمایند؟

تولید کنندگان شیشه با استفاده از رطوبت گیرها و تعبیه کردن آن ها در قسمت تحتانی پنجره ها شرایط لازم جهت جذب مولکولهای آب از شیشه را فراهم نموده و از تشکیل بخار آب در بین جداره ها ممانعت می کنند .

چه مدت یک رطوبت گیرقادر به جذب رطوبت می باشد ؟

البته پاسخ به این سئوال بستگی به موقعیت پنجره و شرایطی که پنجره با آن مواجه است ، دارد. معمولاً چندین سال رطوبت گیرها فعال بوده و نیازی به تعویض ندارند.