شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

صنایع بسته بندی و حمل و نقل

صنایع بسته بندی و حمل و نقل

صنایع بسته بندی و حمل و نقل
  • کارت های شاخص رطوبت
  • کیسه های حاوی رطوبت گیر

یکی از عمده ترین کاربردهای سیلیکاژل حفاظت کالا در برابر فرسایش و سایر اثرات مخرب رطوبت در صنایع بسته بندی و حمل و نقل می باشد. کاربرد سیلیکاژل در صنایع بسته بندی مانند سازه های الکتریکی، نیم رسانا ها، اجزاء ماشین آلات، ابزار و مهمات نظامی، قطعات خودرو، مدارهای الکتریکی، مواد غذایی ( مخصوصا خشکبار) و گرانول ها (مانند آرد وشکر) ، آلات و ادوات موسیقی،فرش، چرم، کفش، لباس و موارد متعدد دیگر از اهمیت خاصی برخوردار است. در خصوص صنایع حمل و نقل دریایی و زمینی(کامیون و واگن قطار) و همچنین در دوره انبارداری، رطوبت و میعان گازها موجب خسارات سنگینی مانند خوردگی، فرسایش، کپک زدگی و غیره به محصولات میگردد.

بدین منظور می توان از بسته های حاوی سیلیکاژل جهت جذب رطوبت موجود در هوا و کنترل نقطه شبنم جهت جلوگیری از میعان و ریزش آب در داخل کانتینرهای حمل و نقل استفاده نمود. مدیریت شرکت تحقیقاتی سیلیکاژل درخشان در نظر دارد در آینده نزدیک تولید محصول اختصاصی در صنعت حمل و نقل را در راستای سیاستگذاری شرکت قرار داده و تا دستیابی به این مهم، جهت رفع نیاز مشتریان اقدام به واردات این محصول (Dry pad) از شرکت های معتبر بین المللی بنماید.