شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

خشک کردن گل های طبیعی

خشک کردن گلهای طبیعی

خشک کردن گل های طبیعی
  • رطوبت گیرها

پروسه خشک کردن گل ها توسط سیلیکاژل بسیار جذاب و لذت بخش است. در این روش انواع مختلف گل ها را بسته به ساختار گل که ظریف یا محکم باشد می توان خشک نمود. در گل های ظریف ترجیحاً از سیلیکاژل بصورت پودر استفاده می شود که سبک تر است و به گل آسیبی نمی رساند. در پروسه خشک شدن، محتوای آب درون گل توسط سیلیکاژل به طور کامل جذب شده و گل از نظر رنگ و فرم کاملاً شبیه گل های واقعی به نظر می رسد.

در هنگام خشک کردن گل ها رعایت اصول زیر الزامی است

  • قبل از استفاده می بایستی از خشک و فعال بودن سیلیکاژل اطمینان حاصل نمود.
  • جهت گلبرگ های گل بایستی بصورت طبیعی و به سمت بالا باشد.
  • گل ها به صورت تک تک خشک شوند.