شرکت سیلیکاژل درخشان ، اولین و بررگترین تولیدکننده انواع سیلیکاژل در ایران

طراحی و ساخت دستگاه گرانول ساز

۱۳ آذر
طراحي و ساخت دستگاه گرانول ساز

طراحی و ساخت دستگاه گرانول ساز

طراحی و ساخت دستگاه گرانول ساز برای تولید سیلیکاژل کروی مورد استفاده در صنایع نفت

حذف رطوبت با استفاده از سیلیکاژل در صنایع، به ویژه صنایع نفت و گاز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

سیلیکاژل به دو صورت با شکل هندسی نامنظم و شکل هندسی منظم به ویژه کروی قابل تولید است. در ستون های بزرگ جذبی در پالایش نفت و گاز به منظور کاهش افت فشار فاز متحرک، افزایش سطح تماس سیلیکاژل با آن و به حداقل رسیدن گرد و غبار ناشی از سایش دانه های سیلیکاژل پرشده، بایستی از نوع کروی استفاده شود.

از مهم ترین روش های ساخت سیلیکاژل کروی می توان به روش قالب گیری و قطره  ـ روغن اشاره کرد.

در این پژوهش پس از طی مراحل مطالعاتی و آزمایشگاهی، روش قطره ـ روغن انتخاب شد. در این روش با استفاده از خاصیت عدم امتزاج پذیری سیلیکاسل (تهیه شده از واکنش سدیم سیلیکات و سولفوریک اسید و دیگر مواد افزودنی) با سیال هایی مانند حلال ها و روغن های آلی، قطره های سیلیکاسل با pH برابر 4 به صورت هیدروژل کروی درآمده و پس از طی مراحل شستشو و پخت به سیلیکاژلکروی تبدیل می شوند.

به همین منظور دستگاه نیمه صنعتی تولید سیلیکاژل کروی بر مبنای روش قطره ـ روغن و به روش پیوسته، طراحی و ساخته شد و بر اساس آن سیلیکاژل کروی با مشخصات فنی منطبق بر مشخصات فنی کالای وارداتی (Red Sorbead) مورد مصرف در صنایع پالایش نفت تهیه شد.

در این راستا عامل های موثر مانند pH سیلیکاسل، دمای روغن (65 تا 70 درجه سانتی گراد)، چگالی روغن (46 تا 67 cSt) و شرایط شستشو (محیط با pH بین 2 تا 3) مورد مطالعه قرار گرفته اند.

یک دیدگاه ارسال کنید